אלקא דמאיר ענני

רבי אהרן מנחם מנדל גוטרמן

י"ח באלול תר"כ, 1860 - ט' באלול תרצ"ד, 1934).

נישא לבתו של רבי יצחק יעקב רבינוביץ מביאלה ובנישואיו השניים לבתו של רבי יעקב משה ספרין מקומרנה. לאחר פטירת אביו החל לכהן כאדמו"ר. עמד בראש קופת רבי מאיר בעל הנס כולל פולין ורשה. ובשנת תרפ"ט ביקר בארץ ישראל.

בשנת תרע"ב הקים ישיבה בראדזימין והיה מוסר שם שיעורים מעת לעת. כתב חיבורים: "חינוך הבנים", "צמח מנחם" על הגדה של פסח.

רבי אהרן מנחם מנדל לא הניח אחריו בנים.

רבי אהרן מנחם מנדל גוטרמן מראדזימין נשיא כולל פולין ורשא

קופת רבי מאיר בעל הנס כולל פולין

רחוב שטראוס 40 ת.ד 658 ירושלים, ישראל טלפון: 02-537-0565

פקס: 02-537-0810

מייל: info@kramban.org

Text Box: קופת רבי מאיר בעל הנס כולל פולין
רחוב שטראוס 40 ת.ד 658 ירושלים, ישראל

טלפון: 02-537-0565
פקס: 02-537-0810
מייל: info@kramban.org