אלקא דמאיר ענני

נשיאי הכולל בפולין

 

הגאון רבי שלמה זלמן ליפשיץ מורשה. תקכה - יא ניסן תקצט

האדמור יצחק מאיר אלתר מגור. תקנטתרכו

הרב דוב בער מייזלס מורשה. תקנח - תרל

הגאון רבי מאיר אוירבך. תקעה - ה אייר תרלח

רבי חיים אלעזר וואקס מקאליש. תקפב - רח תמוז תרמט

רבי יעקב ענגעלמאן (מחותנו של רחא וואקס) תקצא - כו סיון תרע, ונקבר בעיר קראשניעוויץ

האדמור רבי אהרן מנחם מנדל מראדזימין. תרכט אלול תרצד

הרב מקוטנא

הרהג יעקב מאיר בידערמאן. רה תרליג סיון תשא

אדמו"ר מאלעכסנדער

הרב יואל וואגמייסטער

הרהג שלמה אברהם רזעכטא מאוזרקוב

הרב יחזקאל שפיגעלגלאס

הרב נתן פנחס ערליך

הרב אברהם וויינבערג

 

ועד הפועל

רבי חיים משה הלוי לעווענטהאל

רבי נחום רוזנפלד

רבי זיסקינד ביאלער

רבי ישעיה רויזנבוים

רבי פייבל טראקנהיים

 

ממוני הכולל

ר אברהם יצחק ווערנון

ר' לייבל סאחוטשעווסקי

ר' יצחק בר"נ ממעזריטש

ר' יצחק ארענשטיין מחעלעם

ר' דוד שמואל גריבוים

ר' אליה הכהן

ר' יעקב יוסף הערלונג

ר' חיים קעניג

ר' יוסף מביאלעברווג

 

קאנטראלער בארץ ישראל

ר אברהם פיש

 

 

 

 

כל הזכויות שמורות לקופת רבי מאיר בעל הנס כולל פולין

קופת רבי מאיר בעל הנס כולל פולין

רחוב שטראוס 40 ת.ד 658 ירושלים, ישראל

קופת רבי מאיר בעל הנס כולל פולין כתובת: רחוב נתן שטראוס 40, ירושלים, ישראל. טלפון: 02-537-0565. .