אלקא דמאיר ענני

תמונת הרב הגאון רבי יעקב מאיר בידרמן הי"ד

הרב הגאון רבי יעקב מאיר בידרמן הי"ד (1869 1941)

 

חתנו של רבי יהודה אריה לייב אלתר, מגור ה"שפת אמת", וחותנם של רבי אברהם מרדכי אלתר, ה"אמרי אמת" ובנו רבי ישראל אלתר, ה"בית ישראל".

נולד בעיירה לוביטש לרבי נתן שלמה בצלאל בידרמן, רב העיירה. סבו היה הרב יעקב דוד אב"ד קוז'ניץ ווישגראד. היה מיוחס לש"ך ולפני יהושע. מגיל צעיר נודע כשקדן וכעילוי. הוא השתדך לאסתר, בתו של האדמו"ר מגור ה"שפת אמת", וכעבור כמה שנים, בגיל 15, נישא ועבר לעיירה גור סמוך לבית חותנו. באותן שנים עסק בלימוד תורה ונודע כשקדן ובקיא.

במהלך מלחמת העולם הראשונה עבר להתגורר בורשה. בתקופה זאת החל גם לעסוק בענייני הציבור החרדי בפולין. הוא נבחר למזכירות מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל ולנשיאות קופת רבי מאיר בעל הנס - כולל פולין, התעסק רבות בעיני ארץ ישראל, וביקר בה פעמיים.

בשנת תרצ"ה התמנה לועד הרבנים של קהילת ורשה, לצד הרב מנחם זמבה והרב אברהם ויינברג.

באותה שנה השתתף במשלחת הרבנים לארץ ישראל, שכללה בין היתר את הרב שמואל דוד אונגר, הרב זלמן סורוצקין והרב יוסף שלמה כהנמן.

בסוף ימיו סבל ממחלת הסכרת, אך גם אז המשיך בלימודו ובשיעוריו. ב-1940, עם הקמת גטו ורשה נאלץ לעבור לתוכו. בגטו החמיר מצבו הבריאותי בשל חוסר בתרופות ובתנאים מתאימים, ובי"ג בסיון תש"א נפטר ונטמן בביה"ח בוורשא.

אשתו, שבעת ילדיו, נכדיו וניניו נספו בשואה. הניצולים היחידים מבני משפחתו היו בתו פייגה שהייתה אשתו בנישואים שניים של גיסו האדמו"ר, רבי אברהם מרדכי אלתר, ובנה, רבי פנחס מנחם אלתר, לימים האדמו"ר מגור, בעל ה"פני מנחם".

 

רבי יעקב מאיר בידרמן נשיא כולל פולין ורשא

קופת רבי מאיר בעל הנס כולל פולין

רחוב שטראוס 40 ת.ד 658 ירושלים, ישראל

קופת רבי מאיר בעל הנס כולל פולין כתובת: רחוב נתן שטראוס 40, ירושלים, ישראל. טלפון: 02-537-0565. .